Røykvarslere brukes til å advare folk om brannfare før det rekker å spre seg så mye at man ikke unnslipper flammene. Idet røykvarsleren kjenner røyk vil den pipe høyt slik at alle i huset vil høre lyden. I Norge finnes det hovedsakelig tre typer brannvarslere: ioniske, optiske og termiske. De forskjellige røykvarslerne vil ha ulike reaksjoner på noen typer røyk og branntilløp. Optiske brannvarslere vil være best på å oppdage ulmebranner, det er branner som kan ulme i lengre tid før de utvikler seg til en ordentlig brann.

Ioniske brannvarslere måler den elektriske ledningsevnen i luften, den vil oppdage branner med god tilførsel av oksygen. Siden de ioniske modellene ikke er så god på å oppdage den typen branner som er mest vanlig i dag, selges den ikke like mye i dag som den gjorde før i tiden. Til slutt har vi termiske varslere, disse reagerer på høy varme. En termisk varmevarsler vil være mer miljøvennlig og vil ikke ha like mange feilalarmer.

Finn ut hvilken type røykvarsler som ble røykvarsler best i test, vi vil også se på hvor mange du trenger i din bolig og hvilke funksjoner de har. Det har skjedd en liten utvikling av røykvarslere i de siste årene og det har kommet nye forskrifter som skal sørge for at hjemmet ditt forblir trygt. Antall døde i brann har blitt kraftig redusert etter at røykvarslere ble introdusert i de fleste hjem, men det er fortsatt mange som enten ikke har nok røykvarslere eller som ikke sjekker om de fungerer som de skal.

Vi har sett på alle slags typer røykvarslere, og vår optisk røykvarsler test avslører noen av forskjellene mellom alle typene. Det er noen forskjeller mellom de billige og de dyre modellene og det skjer stadig nye utviklinger. Vi har også tatt en nærmere kikk på historien bak røykvarslere og hvor vi befinner oss i 2020.

Røykvarslere redder mange tusen liv hvert år rundt omkring i verden, men dessverre er det mange røykvarslere som ikke fungerer, det kan være et stort problem. Røykvarslere vil være det største hinderet mot store branner i fremtiden, og det er viktig at folk tar det på alvor. Uten en røykvarsler kan en brann utvikle seg mens vi sover og stjele oksygenet som vi trenger til å puste, branner kan også lage giftige karbonmonoksid som kan sende oss inn i en dyp søvn som vi aldri vil våkne fra.

Vi har også sett på historien til røykvarsleren og sett på tallene som viser hvor mange liv røykvarslere redder hvert år. Røykvarslere er pålagt i alle boliger av en god grunn, det er en av de beste måtene å sikre tryggheten til familien din på. Forskriftene sier ikke mye om hvilke modeller du bør ha eller om du bør ha seriekobling, men vi har også sett på hva ekspertene sier om det.

Hvorfor bør folk kjøpe røykvarslere?

røykvarsler testÅ ha en røykvarsler i hjemmet kan gi deg de ekstra minuttene du trenger om uhellet skulle oppstå. Det er alltid lurt å ta sikkerheten på alvor, derfor bør en røykvarsler installeres i alle hjem. Røykvarslere redder flere liv hvert år, så det er ingen grunn til å utsette deg selv for unødvendig fare. I Norge er det forskriftskrav om at alle boliger skal ha brannvarslingsutstyr, dette kravet gjelder både i hjem og hytter. Du må kjøpe en røykvarsler som er høy nok til å vekke deg om natten, derfor bør den være på minst 60 dB.

En tommelfingerregel er at du bør ha én røykvarsler per 40 kvadratmeter. Du bør minst ha én i hver etasje. Du bør montere røykvarslere hvor det kan være potensielle brannfarer, som sikringsskap, TV, vaskemaskin, strykejern, tørketrommel, stekeovn, osv. Ellers kan du tenke på å ha røykvarslere i barnerom. Selv om det er tre typer røykvarslere, er det bare de optiske som anbefales i dag. Termiske brannvarslere kan være lurt å ha på kjøkken eller garasje, men disse telles ikke som røykvarslere idet de reagerer på varme og ikke røyk.

Det har vært mange undersøkelser opp igjennom tiden som viser til at røykvarslere fører til mer sikkerhet for hjemmet og at det har redusert antall dødsfall forårsaket av brann etter at de ble obligatoriske i boliger. Test av røykvarslere viser at det er noen forskjeller mellom dyre og billige modeller, det kan være snakk om et par minutter på de forskjellige modellene, men ofte er de som selges i butikker til å stole på.

Den første elektriske røykvarsleren ble oppfunnet på slutten av 1800-tallet av en av medarbeiderne til Thomas Edison. Det tok fortsatt en god stund til de ble vanlige i de fleste hjem, det var ikke før rundt 1970-tallet at de kunne lages så billige at de ble masseproduserte. På denne tiden kostet de rundt tusen kroner, men ble fortsatt kjøpt av millioner av mennesker. Røykvarslere ble ikke lovpålagt før på 90-tallet. Antall mennesker som døde i brann var 1/3 i 2009 i forhold til i 1979, det har også blitt vanlig med brannslukkere og andre sikkerhetsutstyr, men røykvarslere kan fortsatt være en stor del av den statistikken. Mange regner med at du har dobbelt så stor sjanse for å dø i brann om du ikke har en røykvarsler.

Kan man stole på røykvarsleren?

De ioniserte røykvarslerne vil respondere 30-60 sekunder raskere når det er store flammer, men de optiske vil være raskere til å oppfatte ulmende røyk. I Norge er det nesten bare optiske røykvarslere på markedet idet de vil være mest pålitelige i de fleste norske hjem. Det er flere steg man kan ta for å forsikre seg om at røykvarsleren vil hjelpe deg når det først bryter ut brann.

Du bør tenke på å jevnlig bytte ut batteriene cirka en gang i året, test også røykvarsleren en gang i måneden for å se om den fungerer som den skal. Selv om det er for det meste optiske røykvarslere på markedet, ville du ha vært enda sikrere med flere typer brannalarmer i hjemmet ditt, de termiske varslerne vil oppdage høye temperaturer og vil da oppdage brannfare før en optisk røykvarsler.

Din røykdetektor bør ikke være installert ved elektromagnetiske felt (lysrør, transformatorer til lys, sikringsskap, viftemotorer, osv.), disse kan forstyrre elektronikken i røykvarsleren din slik at den kan begynne å pipe uten at det er røyk i nærheten. Du bør heller ikke ha røykvarslere på områder hvor det vil oppstå røyk ofte, som ved en vedovn, kjøkken, dusj, osv. Det kan også hende at raske temperaturforandringer vil forårsake feilalarmer.

Ikke hold på røykvarsleren din i evig tid, som regel bør de byttes ut etter 8-10 år. Det finnes faktisk en utløpsdato på baksiden av røykvarsleren, om du ikke kan finne den vil røykvarsleren din være så gammel at utløpsdatoer enda ikke var i bruk, da bør den ihvertfall byttes ut. Prøv å ikke installere røykvarslere på plasser hvor det vil være naturlig med mye røyk, som på et kjøkken eller nær en vedovn. Unngå også å plassere dem ved en aircondition eller ventil som kan blåse bort røyk.

Røykvarslere er viktige for å holde familien din trygg og som regel kan man stole på dem, men husk å teste dem jevnlig og bytt batterier. Brannvernkontroller i norske hjem har vist at 1 av 10 hjem i Norge har røykvarslere som ikke fungerer, derfor er det viktig at du sjekker din ofte. 24% av alle feil i røykvarslere skyldes dårlige batterier, men det kan også være på tide at du rett og slett kjøper en ny, spesielt om det har gått 8-10 år siden sist.

Hvordan fungerer røykvarslere?

Har du en god røykvarsler vil den være utrolig sensitiv - og ha utrolig høy lyd. En optisk røykvarsler inneholder en diode som sender ut lys rundt i røykvarsleren, når lyset treffer røyk vil den aktivere røykvarsleren. Når det kommer røyk inn i røykvarsleren, vil lyset rettes mot en sensor som aktiverer pipelyden. Optiske røykvarslere vil derfor være bedre til å oppdage brann som er i startfasen, eller som ulmer. Ioniserte varslere vil være bedre til å oppdage branner som skjer fort, hvor det bryter ut store flammer.

De fleste eksperter anbefaler seriekoblede røykvarslere, det betyr at hvis du har flere røykvarslere i din bolig kan de kobles til hverandre slik at alle vil pipe samtidig. Er det brann i en annen etasje ville det ha vært dumt om du ikke hørte det siden du var så langt unna, seriekobling er en god idé siden pipingen vil høres over hele huset. Røykvarslerne kan også kobles til vaktselskap som vil holde øye med om varsleren din blir aktivert eller om den har lavt batteri.

Om du skal ha seriekoblede røykvarslere vil det være en fordel med en trådløs røykvarsler slik at du slipper å koble dem sammen med ledninger. Har du flere etasjer i boligen din bør røykvarslerne seriekobles, frittstående røykvarslere vil bare pipe hver for seg siden de ikke er koblet til hverandre, når det først brenner bør du høre det i hele huset. Disse vil også være veldig enkle å koble sammen til forskjell fra de med ledninger.

Vår seriekoblet røykvarsler test så på forskjellig modeller som var trådløse og kunne seriekobles. Her finner du blant annet optisk og termiske røykvarslere i samme boks, du vil finne små røykvarslere og de dyreste modellene kan til og med kobles til din smarttelefon.

Hvilke deler og funksjoner er med i en røykvarsler?

En optisk røykvarsler bruker en optisk stråle til å oppdage branner, den vil reagere på røyk som kommer inni røykvarsleren. Selve skallet på en røykdetektor er ofte laget av plast, inni vil du finne all slags elektriske deler og et kammer hvor strålen oppdager røyk. Det eneste tilbehøret du behøver å tenke over noe særlig er batteriene, ellers er det ingen andre deler som du trenger å bry deg om. Husk å teste jevnlig om batteriet fungerer og bytt gjerne batteri en gang i året eller en gang i halvåret.

En ionisk røykvarsler vil respondere raskere på raske branner og inneholder den radioaktive kilden Americum, produsentene har ikke så mye radioaktivt stoff at det er helseskadelig, men det er også en del av problemet. Disse røykvarslerne blir dårligere over tid, og de har blitt faset ut på markedet siden de optiske er bedre på ulmende røyk som er mer vanlig.

Når det kommer til funksjoner, vil røykvarsler seriekoblet være en stor fordel i boliger med flere etasjer. Helst bør du ha trådløse røykvarslere som kan kobles mot hverandre, slik at de sender signaler til hverandre. Om det da bryter ut brann vil alle seriekoblede røykvarslere pipe samtidig slik at det kan høres i hele huset. Andre funksjoner som skiller seg ut i de dyrere modellene er at noen kan kobles til smarttelefoner, de aller nyeste har også batteri som kan leve i 10 år uten at de trenger å byttes, dessuten er de mer sensitive enn billigmodellene og vil varsle et par minutter tidligere.

Hvilke typer brannvarslere er det der ute?

I Norge er det mest vanlig å velge optiske røykvarslere. Eksperter er uenige om man bare trenger optiske røykvarslere i hjemmet eller om man bør ha både optiske og ioniske, men forbrukerrådet sier at ioniske røykvarslere bare bør brukes som supplement til optiske røykvarslere. Men hva er så forskjellen på dem? Og skal man i det hele tatt bruke termiske varslere?

En ionisk røykvarsler vil være best på å oppdage branner som sprer seg raskt, den vil reagere mest på flammer og ikke røyk, den vil også reagere på røyk, men ikke ulmerøyk som de optiske er designet for å reagere på. De ioniske røykvarslerne inneholder den radioaktive kilden Americum, den sender radioaktiv stråling ut i rommet for å lete etter gasskilder. Produsenter av ioniske røykvarslere er klar over at for mye radioaktivt materiale vil være skadelig og prøver derfor å holde det til et minimum. Det er dermed en av svakhetene, disse røykvarslerne blir dårligere over tid - men på den positive siden vil de da ikke være helseskadelige. Ioniske røykvarslere vil også være billigere enn de optiske, noe som gjør at mange blir fristet til å velge dem.

En optisk røykvarsler sender en optisk stråle i kammeret av røykvarsleren, hvis det kommer røyk inni vil strålen bevege seg mot en sensor som vil aktivere pipelyden. Disse røykvarslerne er anbefalt av alle ekspertene siden de er best på å oppdage ulmebranner, altså branner som starter i det små og lager mye tykk røyk. Optiske røykvarslere vil heller ikke ha like mange falske alarmer som de ioniske varslerne.

Termiske brannvarslere er ikke røykvarslere siden de reagerer på høy varme og ikke røyk. Disse er mest egnet for kjøkken og garasjer. Denne brannvarsleren blir aktivert ved for høy temperatur.

Om du er nysgjerrig på vår røykvarsler test, kan vi meddele at de beste modellene er optiske og som oftest får du det du betaler for. De beste modellene har mer elektronikk som gjør at de kan seriekobles, kobles mot alarmsentraler og til og med til smarttelefonen din hvor du kan sjekke status. Dessuten vil de beste modellene være mer sensitive, og som nevnt tidligere bør du satse på de optiske, men kan også tenke på å kombinere med en ionisk eller termisk brannvarsler.

Brannforsikring

I en forskrift fra Justis- og beredskapsdepartementet står det at "Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket."

Du må altså ha en røykvarsler i hver etasje av boligen din. Om huset ditt brenner ned er det ikke sikkert forsikringen vil dekke alt om du ikke har fulgt forskriftene. Eiere av boliger må også sørge for at det er et brannslukningsapparat i boligen og at røykvarslere vedlikeholdes slik at de fortsetter å fungere. Det er forsikringsselskapene som avgjør om du har vært flink nok til å installere røykvarslere i hjemmet ditt.

Priser på røykvarslere

Vi har sett på røykvarsler pris og funnet ut at du helst bør ut med cirka 500,- kroner for en god røykvarsler som kan seriekobles. Du vil finne billigere modeller som er frittstående, men de anbefales ikke. Vi har sett mest på de optiske røykvarslerne siden de dominerer markedet. Er du ute etter termiske brannvarslere, kan de kjøpes for et par hundre kroner alene, eller så kan du kjøpe en optisk/ionisk brannvarsler i samme boks.

Den beste optiske røykvarsleren på markedet vil nok koste rundt 600,- kroner, det er ikke så altfor mye for at hjemmet ditt skal bli trygt. De billige røykvarslerne til et par hundre kroner er ofte frittstående, det betyr at de ikke kan seriekobles. Før i tiden var det mange som kjøpte bare ioniske røykvarslere idet de var mye billigere, men i dag er de knapt å finne på markedet og har blitt nærmest helt erstattet av de optiske.

Det er forskjell på billige og dyre røykvarslere, det kan være over 2 minutter forskjell på når de begynner å pipe etter brann. De dyreste modellene vil koste over tusen kroner og vil være mer sensitive enn de billige, de kan blant annet reagere på kullos, dessuten kan de kobles til en vegg, har gode hysjknapper, kanskje en app som kan veilede deg og mange kan kobles til alarmsentraler eller seriekobling.

Ekspertene mener at også de billige varslerne vil beskytte deg slik at du kan komme ut i tide, men ofte kan ikke disse seriekobles. I 2020 er det modeller som kommer ut på markedet som har mye lengre levetid. Såkalte "smarte røykvarslere" har batterilevetid på 10 år, de fleste røykvarslere vil leve i 10 år, men batteriene må skiftes jevnlig på vanlige modeller. Disse smarte røykvarslerne har også bluetooth og Wi-fi slik at de kan kobles til din smarttelefon, da kan du sjekke status og om du trenger å sjekke den. Disse vil også koste over tusenlappen, men utviklingen synes vi er spennende å følge med på.

Hvordan passe på at røykvarsleren ikke blir ødelagt?

røykvarsler seriekobletEn røykvarsler som er ødelagt kan lure deg til å tro at hjemmet ditt er sikkert. I følge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det ni branner hver dag, om du blir utsatt vil det være bra å ha en røykvarsler som fungerer slik at du får reagert i god tid. Etter at det ble vanlig å ha røykvarslere i hjemmet ble dødsfall ved brann kraftig redusert, men fortsatt dør 60 mennesker i brann hvert år. Det er ikke nok å ha en røykvarsler installert, man må også sørge for at den fungerer som den skal.

For å vite om din røykvarsler fungerer kan du trykke på testknappen en gang i måneden, sørg for at alle i hjemmet vet hvordan lyden høres ut og hvordan man skal reagere i tilfelle det bryter ut brann. Man bør ha minst en røykvarsler i hver etasje av en bolig, det er anbefalt å kjøpe optiske, men man kan også ha både en optisk, ionisk og termisk brannvarsler i samme etasje for ekstra sikkerhet. Røykvarslere varer ikke evig, som regel skal de byttes ut etter 8-10 år. Du kan sjekke holdbarhetsdatoen på baksiden.

Hva skal man gjøre om røykvarsleren blir ødelagt? Først kan du trykke på testknappen og hør om lyden er høy nok. Hvis det ikke fungerer kan du prøve å skifte batteri, vanligvis skal røykvarsleren si ifra når den har lavt batteri, den vil lage en pipelyd i ny og ne og blinke rødt. Mange eksperter anbefaler at du skifter ut batteri hver 6. måned uansett om den blinker rødt eller ikke, kjøp nye istedenfor å stole på at de gamle batteriene som har ligget i en skuff en stund vil fortsatt fungere. Om du trykker på testknappen og den ikke lager lyd selv etter at du har skiftet batteri, er det nok på tide at du kjøper en ny røykvarsler. Å kjøpe en røykvarsler er en god investering for å holde familien din trygg.

Du kan også støvsuge røykvarsleren for at den ikke skal bli full av støv som kan forstyrre den. Om du går rundt og bekymrer deg mye kan du alltids kjøpe en røykvarsler med bluetooth og wi-fi, da kan du installere en app på mobilen hvor du kan sjekke status på røykvarsleren.

Hvordan velge riktig røykvarsler?

Skal du kjøpe røykvarsler er det noen ting du bør tenke på, blant annet hvilken type varsler som er best, hvor mange du bør ha og hvilken prisklasse du helst bør se på. Det er ingen skam i å kjøpe billige modeller om det er trangt i lommeboken, men da går du glipp av noen funksjoner som for eksempel trådløs seriekobling, bedre batteri, mer sensitive røykvarslere og teknologi som kan kobles til din smarttelefon.

I følge forskriftene skal man ha minst én røykvarsler i hver etasje i sin bolig og så og si alle eksperter anbefaler de optiske modellene, noen mener også at du bør ha både en optisk og en ionisk røykvarsler og eventuelt en termisk brannvarsler i kjøkken og garasje. Før i tiden var det mange som kjøpte bare ioniske røykvarslere siden de var billigere og man visste ikke at de optiske var mer optimale, men i dag er det nesten bare optiske røykvarslere på markedet. Vi vil anbefale en røykvarsler til litt over 600,- kroner som kan seriekobles og har en hysjknapp, disse vil også ha noe bedre deteksjon og vil være lite påvirket av radiostøy.

Forskjellen på den billige og den beste røykvarsler er på litt over 2 minutter. Noen av de dyreste modellene kan reagere på kullos og vil være mer sensitive. Ekspertene mener at hjemmet ditt vil fortsatt være trygt med en billig røykvarsler – men noen minutter ekstra på å reagere vil ikke være dumt. Dessuten vil de bedre modellene være mer teknologiske, noen kan kobles til din smarttelefon, de kan seriekobles og kobles mot en alarmsentral.

Noen av de dyre modellene vil også ha en innebygd nattlampe med bevegelsessensor. Det er en rivende utvikling på gang i vår levetid, det vil komme røykvarslere på markedet i 2020 som har batterier som kan leve i 10 år, til forskjell fra vanlige batteri som helst bør skiftes ut hver 6. måned.

Som regel er det optiske røykvarslere som anbefales av ekspertene, du bør ha minst en optisk røykvarsler i hver etasje, men det går an å kombinere med både ioniske og termiske. Ellers får du som oftest det du betaler for, de dyreste modellene vil ha flere funksjoner, være mer sensitive og har ofte trådløs seriekobling.

Oppsummering

Vår test røykvarslere har kommet frem til at det er forskjeller på de forskjellige typene varslere og at du kan få høyere kvalitet om du betaler mer. Vi har sett på funksjoner, historie, forskrifter og priser på røykvarslere og kommet med noen konklusjoner underveis. Det er tre typer brannvarslere, alle er spesialiserte på forskjellige områder. Selv om ekspertene anbefaler at alle bør ha optiske røykvarslere, er det også fordeler med både ioniske og termiske brannvarslere.

De optiske røykvarslerne spesialiserer seg på ulmende røyk, altså branner som tar litt før det sprer seg. Når røyken kommer inn i røykvarsleren vil lyset inni kammeret treffe en sensor som utløser piping. Om du går til din forhandler for å kjøpe en røykvarsler vil du mest sannsynlig komme over optiske røykvarslere, men til tross for at ekspertene sier den er mest egnet for norske hjem, er det også noen som anbefaler å kombinere med de to andre typene.

Ioniske røykvarslere er best på å oppdage flammer og ikke røyk, er det en brann som sprer seg raskt med én gang vil den ioniske være best egnet. Disse varslerne er laget av det radioaktive stoffet Americum, som ikke er helseskadelig, men gjør at de ioniske modellene blir dårligere år etter år. Til slutt har vi termiske brannvarslere, disse er ikke røykvarslere, men vil reagere på varme. Derfor er disse best egnet på kjøkken og garasjer, de kan også kombineres med en optisk røykvarsler.

Når det kommer til pris vil du finne røykvarslere for både under 100 kroner og over 1000 kroner, det vil også være merkbare forskjeller på dem. En av forskjellene er at de dyrere modellene er mer sensitive og kan begynne å pipe et par minutter før de billige, da vil du få mer tid til å reagere i tilfelle det bryter ut en brann. Det skjer en stadig utvikling også med røykvarslere, i 2020 kommer det modeller på markedet som har batteri som kan leve i hele 10 år. Dessuten er de beste modellene utstyrt med mer teknologi som kan kobles til både alarmsentraler og til din smarttelefon slik at du alltid kan være oppdatert på statusen.

Det har kommet nye forskrifter de siste årene som sier at du bør ha minst én røykvarsler i hver etasje. De spesifiserer ikke hvilke modeller du bør ha eller seriekobling, men det er anbefalt av ekspertene. Røykvarslere redder mange liv hvert eneste år, da vi leste oss opp på historien til røykvarsleren fant vi ut at antall døde i branner etter 1979 ble redusert kraftig. Det er bare 1/3 så mye dødsfall relatert til brann i 2009 i forhold til 1979 etter at røykvarslere ble mer vanlig.

Andre fordeler med røykvarslere som koster litt ekstra er at de vil ofte ha trådløs seriekobling. Det betyr at de vil kobles mot hverandre, da vil de reagere samtidig og pipe slik at det kan høres i hele huset uansett i hvilken etasje det begynner å brenne i. Det er anbefalt med seriekobling om du har flere røykvarslere i huset.

Har du dårlig råd er det ingen skam i å kjøpe en billig røykvarsler, men vi vil absolutt anbefale de som koster rundt 500 kroner, eller de mest avanserte modellene om du har råd til det. Seriekobling er spesielt viktig hvis du har flere røykvarslere i huset. Husk også å sjekke batteriene ofte, helst en gang i halvåret for å forsikre deg om at den virker. Du kan også trykk på testknappen for å se om den virker.